Steens Group A/S med endnu et fint årsregnskab

23.04.2021

Den midtjyske møbelproducent Steens Group A/S fortsætter fremgangen og har skabt et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2020. Bestyrelsen betegner resultatet som solidt og tilfredsstillende.

Fra venstre ses Keld Dissing og Preben Mosgaard.Fra venstre ses Keld Dissing og Preben Mosgaard.

”I 2020 har det været nødvendigt at tænke anderledes, da intet har været som det plejer. Alle store europæiske møbelmesser har været aflyste, så vi har i stedet opdateret vores Showroom, så folk kan se vores møbelprogram via vores hjemmeside. Man kan besøge vores Showroom, uden at være på besøg fysisk, men i stedet opleve det via den virtuelle verden. Vi møder vores kunder og leverandører via videomøder, og har fundet en struktur, som kan fungere. Der er ingen tvivl om, at det også i fremtiden vil kunne spare mange rejsedage”, udtaler direktør Preben Mosgaard. 

Han fortsætter; ”Fokus på bæredygtighed er også kommet for at blive, og er noget der fylder mere i de daglige beslutninger. Vi har gennem mange år været FSC® certificeret, hvilket sikrer en bæredygtig skovdrift i alle aspekter. Desuden arbejdes der hele tiden på at reducere energiforbruget i vores produktion – både til selve produktionsudstyret og til opvarmning. Andelen af varer der sælges via online portaler og e-commerce er stigende og det stiller store krav til indpakningen, og medfører øget forbrug af pap, som dog er baseret på genbrugspap. Brugen af flamingo er reduceret kraftigt og erstattes med genbrugspap.” 

Regnskabet viser et overskud før skat på 18,6 millioner kroner. Selskabet har gennem årerne udviklet sig i positiv retning, og egenkapitalen er nu på 69 millioner kroner, og soliditetsgraden på 50%, hvilket direktøren betegner som tilfredsstillende. ”Vi har dermed opnået en solid styrke rent finansielt, gennem en kontinuerlig vækst og fortsat effektivisering af vores indsats. Vi sendte alle medarbejdere hjem i foråret med lønkompensation, hvilket efterfølgende viste sig at være en forkert beslutning. Vi frygtede at efterspørgslen efter møbler ville falde, da alle butikkerne midlertidigt lukkede. Vi oplevede i stedet, at efterspørgslen steg, og da vi havde holdt lukket i mere end en måned, kom vi pludselig bagefter med produktionen af møbler. Det har desværre betydet længere leveringstid og mistet salg, men omsætningen steg alligevel med 13% i forhold til året før. Vores medarbejdere har arbejdet ekstra hele efteråret, for at indhente det tabte, hvilket er lykkedes. Vi er i øjeblikket 220 medarbejdere, og der er stadig høj efterspørgsel efter møbler, og vi har stadig for lang leveringstid.” slutter Preben Mosgaard.

Tilbage

keyboard_arrow_up